Sôi động "Ngày hội tuyển dụng IT"

Ngày 18.3, Ngày hội tuyển dụng IT được Báo Lao Động, Trung tâm Giao dịch công nghệ thông tin Hà Nội và Trung tâm Đào tạo lập trình viên quốc tế Hanoi-Aptech hợp tác tổ chức.

Comments Off on Sôi động "Ngày hội tuyển dụng IT"

Dùng Live Search sẽ được trả tiền

Microsoft tuyên bố sẽ trả tiền cho bất kỳ doanh nghiệp nào thuyết phục được nhân viên của họ sử dụng dịch vụ Live Search. Số tiền được trả sẽ phụ thuộc vào số lượng câu lệnh tìm kiếm.

Comments Off on Dùng Live Search sẽ được trả tiền

Windows có phải là virus không?

Không, Windows không phải là virus. Sau đây là những gì virus làm: Virus dùng hết tài nguyên giá trị của hệ thống, khiến máy tính chạy ì ạch.

Comments Off on Windows có phải là virus không?

Swift PDF

Bạn vừa quét xong (scan) khá nhiều văn bản hoặc giấy tờ để chuẩn bị gởi đến cho khách hàng? Thay vì phải e-mail từng tập tin ảnh một, bạn chỉ cần đóng gói chúng lại

Comments Off on Swift PDF

Chọn hệ điều hành nào ?

Ngày nay, với sự tiến bộ của công nghệ, Windows XP đã có thể chạy trên máy Macintosh của hãng Apple, Linux cũng đã có thể song hành cùng Windows.

Comments Off on Chọn hệ điều hành nào ?