Văn thơ Việt Nam

Chuyện kể về một anh sinh viên người Hung sang Việt Nam làm nghiên cứu sinh môn tiếng Việt.

Comments Off on Văn thơ Việt Nam

Thơ tình IT

Chợt một ngày CPU nóng quá Biết làm gì khi không có cool case...

Comments Off on Thơ tình IT