GIỚI THIỆU KHÓA HỌC LẬP TRÌNH CSDL VỚI SQL

 • SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng câu lệnh SQL (Transact-SQL) để trao đổi dữ liệu giữa máy Client và máy cài SQL Server. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS.
 • SQL Server được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. SQL Server có thể kết hợp với các server khác như Microsoft Internet Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server….
 • SQL Server luôn luôn được cập nhật và phát triển để hoàn thiện hơn với sự thay đổi chóng mặt của ngành Công nghệ phần mềm hiện nay. Nếu bạn đã và đang làm việc với công nghệ của hãng Microsoft như Windows và .NET thì SQL Server luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho quá trình phát triển và triển khai cũng như bảo trì.
 • Với khóa học “Phân tích, thiết kế và lập trình CSDL với SQL SERVER 2016”, bạn sẽ nắm được những khái niệm cơ bản và quan trọng của MS SQL SERVER, thực hiện một cơ sở dữ liệu bằng MS SQL SERVER, Biết cách phân tích thiết kế và tạo cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp.
 • Phương thức đào tạo hiện đại AMEDA (Aptech Multi-modal Education Delivery Architecture), bao gồm:
  • Giờ lý thuyết
  • Giờ thực hành
  • Giờ làm việc theo nhóm
 • Ngoài kiến thức chuyên môn, học viên còn được bổ sung các kiến thức để phát triển kỹ năng cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực quản lý dự án.​

Nội dung đào tạo chính: Phân tích, thiết kế và lập trình cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server 2016

 • Các khái niệm RDBMS
 • Mô hình E-R và Chuẩn hóa
 • Giới thiệu về SQL Server 2016
 • SQL Azure
 • Transact-SQL
 • Tạo và Quản lý Cơ sở dữ liệu
 • Tạo bảng
 • Truy cập dữ liệu
 • Truy vấn Nâng cao và nối các bảng với nhau
 • Tạo và thực thi thủ tục
 • Lập chỉ mục cho database
 • Triggers
 • Lập trình T-SQL
 • Tạo và thực hiện Transaction
 • Kiểm soát lỗi
 • Kết hợp SQL server và JSON
 • Truy vấn cơ sở dữ liệu từ SQL Server từ cơ bản đến nâng cao
 • Biết phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu
 • Phát triển được các ứng dụng về Java desktop
 • Sử dụng công cụ SQL Server Management Studio và sqlcmd để quản trị SQL Server

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC LẬP CSDL VỚI SQL SERVER

0382020858