28%

Nhu cầu nhân lực đối với Data Scientists sẽ tăng trước năm 2020.

36%

Data Scientists có được mức lương cao hơn 36% so với các chuyên môn khác.

3 trong 5

Các nghề trả lương cao nhất đều liên quan đến Data Science và AI.


HANOI APTECH TỰ HÀO LÀ ĐƠN VỊ ĐẦU TIÊN ĐẠT CHUẨN ĐÀO TẠO & CẤP BẰNG ACN PRO

Chương trình ACN Pro đặt mục tiêu giáo dục cho học viên về các lĩnh vực như Khoa học Dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Machine Learning và Kiểm tra phần mềm. Tất cả đều là những lĩnh vực được săn đón nhất hiện nay.

ACN Pro là sự phối hợp các công nghệ thế hệ mới như Khoa học Dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Python, R Programming, SMAC, Kiểm tra phần mềm và nhiều hơn nữa.

Chương trình theo sát yêu cầu của ngành, đào tạo các kỹ năng cần thiết cho các việc làm được trả lương cao nhất. Áp dụng phương pháp giảng dạy blended learning, kết hợp lý thuyết, đào tạo online và các buổi thực hành. Chứng chỉ được công nhận toàn cầu.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

SINH VIÊN

Sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng đang theo học ở mọi ngành nghề. Hoặc cựu sinh viên Aptech.

HỌC SINH

Học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 yêu thích công nghệ, có định hướng theo ngành Công nghệ thông tin trong tương lai.

NGƯỜI ĐI LÀM

Người làm trong ngành CNTT muốn trau đồi chuyên môn, cập nhập công nghệ mới hoặc người mới muốn chuyển sang lập trình.

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN KHOA HỌC DỮ LIỆU

Chương trình ACN PRO gồm 2 kỳ học. Kỳ 1 học KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH, Kỳ 2 được tùy chọn học 1 trong 3 chuyên ngành KHOA HỌC DỮ LIỆU, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO hoặc KIỂM THỬ PHẦN MỀM

KIẾN THỨC NỀN TẢNG (Foundation)

 • Financial Data Analysis with MS Excel  – 16 giờ
 • Python Programming – 40 giờ
 • Emerging job areas SMAC – 8 giờ
 • Large Data Management – 40 giờ
 • R Programming – 40 giờ
 • Project (R) – 2 giờ

Software training: MS Office 2016, Python, MongoBD, R studio.

Học phí: 22.602.000 ₫ (chưa bao gồm Ebook)

Cấp bằng Certificate of Proficiency in Data Analysis

KHOA HỌC DỮ LIỆU ( Data Science )

 • Foundation of Big Data Systems – 44 giờ
 • Processing Big Data (Hadoop, MapReduce, Hive, PigLatin) – 36 giờ
 • Visual Analytics with Tableau – 40 giờ
 • Web & Social Media Analytics (Google Analytics and SAS) – 40 giờ
 • Project  Big Data – 40 giờ

Software training: Hadoop, Spark, Hive, PigLatin, Tableau, Google Analytics Tools, SAS Analytics

Cấp bằng Professional Diploma in Data Science

Học phí: 22.602.000 ₫ (chưa bao gồm Ebook)

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ( AI/ML )

 • AI Primer (ML, DL, Neural N/Ws) – 16 giờ
 • Natural Language Processing Toolkit – 44 giờ
 • Machine Learning – 40 giờ
 • Deep Learning and Machine Learning APIs – 60 giờ
 • Project Chatbot & Recommendation Engine – 40 giờ

Software training: Python, APIs, R Studio.

Học phí: 22.602.000 ₫ (chưa bao gồm Ebook)

Cấp bằng Professional Diploma in AI and Machine Learning

KIỂM THỬ PHẦN MỀM ( Software testing )

 • Fundamentals of Java – 20 giờ
 • Software Verification, Validation and Testing – 24 giờ
 • Agile and DevOps – 32 giờ
 • Functional Testing using Selenium – 24 giờ
 • Mobile Testing- 24 giờ
 • Project Automation Testing – 2 giờ

Software training: NetBeans, Selenium, Robotium, SOAP.

Học phí: 22.602.000 ₫ (chưa bao gồm Ebook)

Cấp bằng Certification Professional Diploma in Software Testing

LẬP TRÌNH HAY - ĐẾN NGAY APTECH

Nhận tư vấn chi tiết lộ trình học!


ĐIỂM VƯỢT TRỘI

CHƯƠNG TRÌNH ACN PRO

Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm & kiến thức chuyên sâu Data Science đạt tiêu chuẩn Hệ thống giảng viên Aptech.

Kết hợp các công nghệ thế hệ mới như Khoa học Dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Python, R Programming, SMAC, Kiểm tra phần mềm.

Chương trình theo sát yêu cầu của ngành, đào tạo các kỹ năng cần thiết cho các việc làm được trả lương cao nhất.

Chương trình bao gồm bài tập phòng lab, bài kiểm tra mock tests, bài luyện tập, buổi thảo luận tổng kết và các bài kiểm tra trắc nghiệm theo chủ đề.

Chương trình áp dụng phương pháp giảng dạy blended learning, kết hợp lý thuyết, đào tạo online và các buổi thực hành.

Hoàn thành khóa học, học viên được cấp Chứng nhận của chương trình ACN PRO của Aptech Quốc Tế được công nhận trên hơn 40 Quốc Gia.