28%

Nhu cầu nhân lực đối với Data Scientists sẽ tăng trước năm 2020.

36%

Data Scientists có được mức lương cao hơn 36% so với các chuyên môn khác.

3 trong 5

Các nghề trả lương cao nhất đều liên quan đến Data Science và AI.


HANOI APTECH TỰ HÀO LÀ ĐƠN VỊ ĐẦU TIÊN ĐẠT CHUẨN ĐÀO TẠO & CẤP BẰNG ACN PRO

Chương trình ACN Pro đặt mục tiêu giáo dục cho học viên về các lĩnh vực như Khoa học Dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Machine Learning và Kiểm tra phần mềm. Tất cả đều là những lĩnh vực được săn đón nhất hiện nay.

ACN Pro là sự phối hợp các công nghệ thế hệ mới như Khoa học Dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Python, R Programming, SMAC, Kiểm tra phần mềm và nhiều hơn nữa.

Chương trình theo sát yêu cầu của ngành, đào tạo các kỹ năng cần thiết cho các việc làm được trả lương cao nhất. Áp dụng phương pháp giảng dạy blended learning, kết hợp lý thuyết, đào tạo online và các buổi thực hành. Chứng chỉ được công nhận toàn cầu.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

Học sinh THPT

Học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 yêu thích lập trình & công nghệ, có định hướng theo đuổi ngành Công nghệ thông tin trong tương lai.

Sinh viên

Sinh viên CNTT muốn bổ sung kiến thức & thực hành chuyên nghiệp hoặc sinh viên ngành khác muốn chuyển sang học lập trình.

Người đi làm

Muốn tìm hiểu về những ngôn ngữ lập trình, cập nhật công nghệ mới hoặc người mới muốn chuyển sang nghề lập trình.

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN KHOA HỌC DỮ LIỆU - ACNPRO

Data Analyst (PHÂN TÍCH DỮ LIỆU)

 • Data Analysis with MS Excel (16h)
 • Data Handling using T-SQL (16h)
 • Managing Large DataSets with MongoDB (32h)
 • Inferential Statistical Analysis (16h)
 • Application Based Programming in Python (36h)
 • Data Mining with WEKA (24h)
 • Capstone Project for Data Mining (24h)

Học phí: 22.602.000 ₫ (chưa bao gồm Ebook)

Cấp bằng Certificate of Proficiency in Data Analysis

Data Science (KHOA HỌC DỮ LIỆU)

Yêu cầu có kiến thước nền tảng về Data Analysis

 • Data Science with Python
 • Data Science using R Programming
 • Foundation of Big Systems with Hadoop
 • Advanced Data Science with Python
 • Visual Analytics with Tableau
 • Capstone Project for Data Science

Cấp bằng Professional Diploma in Data Science

Học phí: 22.602.000 ₫ (chưa bao gồm Ebook)

Artificial Intelligence & machine learning (TRÍ TUỆ NHÂN TẠO)

Yêu cầu có kiến thước nền tảng về Data Analysis

 • AI Primer (ML, DL, Neural N/Ws) – 16 giờ
 • Natural Language Processing Toolkit – 44 giờ
 • Machine Learning – 40 giờ
 • Deep Learning and Machine Learning APIs – 60 giờ
 • Project Chatbot & Recommendation Engine – 40 giờ

Software training: Python, APIs, R Studio.

Học phí: 22.602.000 ₫ (chưa bao gồm Ebook)

Cấp bằng Professional Diploma in AI and Machine Learning

KIỂM THỬ PHẦN MỀM ( Software testing )

 • Fundamentals of Java – 20 giờ
 • Software Verification, Validation and Testing – 24 giờ
 • Agile and DevOps – 32 giờ
 • Functional Testing using Selenium – 24 giờ
 • Mobile Testing- 24 giờ
 • Project Automation Testing – 2 giờ

Software training: NetBeans, Selenium, Robotium, SOAP.

Học phí: 22.602.000 ₫ (chưa bao gồm Ebook)

Cấp bằng Certification Professional Diploma in Software Testing

ĐIỂM VƯỢT TRỘI

CHƯƠNG TRÌNH ACN PRO

Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm & kiến thức chuyên sâu Data Science đạt tiêu chuẩn Hệ thống giảng viên Aptech.

Kết hợp các công nghệ thế hệ mới như Khoa học Dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Python, R Programming, SMAC, Kiểm tra phần mềm.

Chương trình theo sát yêu cầu của ngành, đào tạo các kỹ năng cần thiết cho các việc làm được trả lương cao nhất.

Chương trình bao gồm bài tập phòng lab, bài kiểm tra mock tests, bài luyện tập, buổi thảo luận tổng kết và các bài kiểm tra trắc nghiệm theo chủ đề.

Chương trình áp dụng phương pháp giảng dạy blended learning, kết hợp lý thuyết, đào tạo online và các buổi thực hành.

Hoàn thành khóa học, học viên được cấp Chứng nhận của chương trình ACN PRO của Aptech Quốc Tế được công nhận trên hơn 40 Quốc Gia.