KHÓA HỌC LẬP TRÌNH JAVA

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC LẬP TRÌNH JAVA

Chương trình học được chia làm 3 module, trong đó 2 module đầu là kiến thức lập trình java, module 3 gồm các khối kiến thức về công nghệ java enterprise.

Application Development Fundamentals – I

Diễn giải: Java 1

Thời gian học: 5 tuần

  Application Development Fundamentals – II

   Diễn giải: Java 2
   Thời gian học: 5 tuần

    Java Enterprise Application Development

    • Java Servlet
    • JSP
    • JSF
    • Enterprise Java Beans
    • Struts
    • Spring
    • Hibernate

    Diễn giải: Java EE

    Thời gian học: 15 tuần

     Học viên không nhất thiết phải học tất cả các module, có thể chọn lựa học những môn cần thiết hoặc bỏ qua các module mà học viên đã có kiến thức vững vàng.

     Kết thúc khóa học:

     • Học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học Lập trình Java kèm bảng điểm các môn theo học.
     • Học viên hoàn thành toàn bộ khóa học được giới thiệu việc làm (đúng ngành tốt nghiệp) ở các doanh nghiệp đối tác của nhà trường, nhà trường đảm bảo 100% học viên ra trường có việc làm đúng ngành nghề.

     Chú ý: ngoài học phí, học viên không phải đóng bất kỳ khoản lệ phí nào khác.

     ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH JAVA

     0382020858