• Sinh viên đang theo học ngành CNTT tại các trường ĐH, cao đẳng muốn bổ sung thêm kiến thức.
 • Những bạn đam mê, yêu thích lập trình. Có kiến thức nền tảng về C# là một lợi thế.
 • Các lập trình viên đang làm tại doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung kiến thức, cập nhât công nghệ mới.

Làm chủ lập trình Java

Trang bị kiến thức, kỹ năng về ngôn ngữ JAVA, làm việc với các Framework phổ biến. Trở thành lập trình viên JAVA Full Stack, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp.

Giới thiệu việc làm

Các giờ thực hành và đồ án cuối kỳ sẽ giúp nâng cao kỹ năng thực hiện dự án sau này. Học viên được nhà trường giới thiệu nơi thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp CNTT.

Cấp chứng chỉ lập trình

Hoàn thành khóa học, học viên được Aptech cấp chứng chỉ Lập trình Java kèm bảng điểm các môn học. Chứng chỉ và bằng của Aptech được các nhà tuyển dụng đánh giá cao.


NỘI DUNG HỌC KHÓA LẬP TRÌNH JAVA

Chương trình đào tạo Lập trình Java FullStack độc quyền từ Aptech Ấn Độ và được dịch sang Tiếng Việt

Môn học Nội dung

Application Development Fundamentals – I

 • Giới thiệu về Java
 • Phát triển ứng dụng trong Java
 • Biến và toán tử
 • Cấu trúc rẽ nhánh
 • Cấu trúc lặp
 • Lớp và đối tượng
 • Phương thức và các đặc tả truy cập
 • Mảng và chuỗi
 • Modifiers and Packages
 • Thừa kế và đa hình
 • Interface và lớp lồng
 • Ngoại lệ
 • Các API mới về ngày và giờ
 • Chú thích và mã hóa Base64
 • Lập trình chức năng trong Java
 • Stream API
 • Lập trình chức năng (tiếp theo)
 • Các tính năng bổ sung của Java 8 

Application Development Fundamentals – II

 • Ngoại lệ và đánh giá
 • java.lang package
 • Collections API
 • Generics
 • Xử lý tập tin trong Java
 • Các tính năng mới trong xử lý tập tin
 • Giới thiệu về Thread
 • Đa luồng và truy cập đồng thời
 • JDBC API (Java Database Connectivity API)
 • Tính năng nâng cao của JDBC
 • Design Patterns
 • Quốc tế hoá và bản địa hoá
 • Advanced Concurrency and Parallelism
 • Cách thiết kế lớp trong Java
 • Lập trình hiệu quả với Lambda
 • Cấu trúc dữ liệu trong Java
 • Java Logging API và ResourceBundle

Java Enterprise Application Development

 • Giới thiệu về Java EE
 • Kiến trúc ứng dụng doanh nghiệp
 • Giới thiệu về phát triển ứng dụng Web
 • Các tài nguyên của ứng dụng
 • Java Servlet
 • Java Server Page
 • Giới thiệu về Java Server Face
 • Tạo website bằng Java Server Face
 • Facelets
 • Enterprise JavaBean
 • Java Persistence API
 • Transactions
 • Các thành phần của dịch vụ Java Message
 • Xây dựng các dịch vụ Web với JAX-WS và JAX-RS
 • Bảo mật Java Web

Module Học phí (VND)

Java 1 (36h)

5.400.000

Java 2 (40h)

6.000.000

Java EE (114h)

17.100.000