• Sinh viên đang theo học ngành CNTT tại các trường ĐH, cao đẳng muốn bổ sung thêm kiến thức.
 • Những bạn đam mê, yêu thích lập trình. Có kiến thức nền tảng về C# là một lợi thế.
 • Các lập trình viên đang làm tại doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung kiến thức, cập nhât công nghệ mới.

Làm chủ lập trình Java

Trang bị kiến thức, kỹ năng về ngôn ngữ JAVA, làm việc với các Framework phổ biến. Trở thành lập trình viên JAVA Full Stack, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp.

Giới thiệu việc làm

Các giờ thực hành và đồ án cuối kỳ sẽ giúp nâng cao kỹ năng thực hiện dự án sau này. Học viên được nhà trường giới thiệu nơi thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp CNTT.

Cấp chứng chỉ lập trình

Hoàn thành khóa học, học viên được Aptech cấp chứng chỉ Lập trình Java kèm bảng điểm các môn học. Chứng chỉ và bằng của Aptech được các nhà tuyển dụng đánh giá cao.


NỘI DUNG HỌC KHÓA LẬP TRÌNH JAVA

Chương trình đào tạo Lập trình Java FullStack độc quyền từ Aptech Ấn Độ và được dịch sang Tiếng Việt

Môn học Nội dung

HTML5/CSS3/JavaScript

 • Giới thiệu về Web
 • Giới thiệu về HTML5
 • Định dạng văn bản sử dụng các thẻ
 • Tạo siêu liên kết và thẻ neo
 • Giới thiệu về CSS3
 • Sử dụng Style Sheet định dạng
 • Hiển thị hình ảnh và hoạt cảnh CSS3
 • Tạo thẻ định dạng và phân chia bố cục web
 • Tạo bảng
 • Biểu mẫu HTML5
 • Audio và Video HTML5
 • Giới thiệu về Javascript
 • Toán tử và câu lệnh
 • Vòng lặp và mảng
 • Hàm chức năng và đối tượng
 • Xây dựng ứng dụng web mobile
 • Canvas và Javascript
 • Web lưu trữ HTML5
 • HTML5 Địa lý và APIs

Data Management with SQL Server

 • Các khái niệm về hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ
 • Mô hình quan hệ thực thể (E-R) và chuẩn hoá
 • Giới thiệu SQL Server
 • SQL Azure
 • Transact-SQL
 • Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu
 • Tạo bảng
 • Truy cập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
 • Querie và Join nâng cao
 • Sử dụng View, Stored Procedure và truy vấn siêu dữ liệu
 • Lập chỉ mục
 • Trigger
 • Lập trình Transact-SQL
 • Transaction
 • Xử lý lỗi
 • Giới thiệu về SQL Server
 • Các tính năng mới của SQL Server
 • Cải tiến trong SQL Server
 • Nâng cấp bảo mật và làm việc với JSON
 • PolyBase, Query Store, và Stretch Database
 • Các công cụ cải thiện hiệu suất và các cải tiến của Transact-SQL

Java – I

 • Giới thiệu về Java
 • Phát triển ứng dụng trong Java
 • Biến và toán tử
 • Cấu trúc rẽ nhánh
 • Cấu trúc lặp
 • Lớp và đối tượng
 • Phương thức và các đặc tả truy cập
 • Mảng và chuỗi
 • Modifiers and Packages
 • Thừa kế và đa hình
 • Interface và lớp lồng
 • Ngoại lệ
 • Các API mới về ngày và giờ
 • Chú thích và mã hóa Base64
 • Lập trình chức năng trong Java
 • Stream API
 • Lập trình chức năng (tiếp theo)
 • Các tính năng bổ sung của Java 8 

Java – II

 • Ngoại lệ và đánh giá
 • java.lang package
 • Collections API
 • Generics
 • Xử lý tập tin trong Java
 • Các tính năng mới trong xử lý tập tin
 • Giới thiệu về Thread
 • Đa luồng và truy cập đồng thời
 • JDBC API (Java Database Connectivity API)
 • Tính năng nâng cao của JDBC
 • Design Patterns
 • Quốc tế hoá và bản địa hoá
 • Advanced Concurrency and Parallelism
 • Cách thiết kế lớp trong Java
 • Lập trình hiệu quả với Lambda
 • Cấu trúc dữ liệu trong Java
 • Java Logging API và ResourceBundle

Java Web Application using Servlets and JSP

 • Tổng quan J2EE:
  • Các kỹ thuật phát triển web trong J2EE
  • Các thành phần J2EE
 • Servlet căn bản:
  • Giới thiệu công nghệ Servlet
  • Servlet Container
  • Servlet API
 • Java Server Page (JSP):
  • Giới thiệu JSP
  • Mô hình lập trình JSP
  • Các công nghệ hiển thị trên JSP
  • Session, Cookies
  • Custom Tags
 • Servlet nâng cao:
  • Chu trình sống của Servlet
  • Events, Listeners & Filter
  • Quan hệ giữa Servlet & JSP
 • Mô hình MVC và áp dụng trong JSP/Servlet:
  • Mô hình MVC
  • Ứng dụng với JSP & Servlet
 • Secure, Exception & Error handling:
  • Cấu hình Security
  • Exception & Error

Building Java Web Applications with Spring Framework

 • Introduction to Spring Framework
 • Spring Core
 • Spring Data Access
 • Spring Web MVC Framework
 • Spring Security
 • Spring Testing
 • Spring Boot
 • Spring Cloud and Spring Microservices

Enterprise Application Development in Jakarta EE

 • Giới thiệu về Java EE
 • Kiến trúc ứng dụng doanh nghiệp
 • Giới thiệu về phát triển ứng dụng Web
 • Các tài nguyên của ứng dụng
 • Java Servlet
 • Java Server Page
 • Giới thiệu về Java Server Face
 • Tạo website bằng Java Server Face
 • Facelets
 • Enterprise JavaBean
 • Java Persistence API
 • Transactions
 • Các thành phần của dịch vụ Java Message
 • Xây dựng các dịch vụ Web với JAX-WS và JAX-RS

Creating Services for the Web

 • Giới thiệu về web service cho ứng dụng trên thiết bị di động
 • Các công nghệ dùng để xây dựng web service cho ứng dụng di động
 • Tương tác giữa web service với ứng dụng trên thiết bị di động
 • Tương tác giữa web service với các web service khác

Module Học phí (VND)

HTML5/CSS3/JavaScript (40h)

6.000.000

Java 1 (36h)

5.400.000

Java 2 (40h)

6.000.000

Java Web Servlets and JSP (40h)

6.000.000

Java Web Applications with Spring Framework (24h)

3.600.000

Enterprise Application Development in Jakarta EE (40h)

6.000.000

Creating Services for the Web (16h)

2.400.000