KHÓA HỌC LẬP TRÌNH C#

 • C# là ngôn ngữ lập trình được xây dựng dựa trên ngôn ngữ C và C++, nhưng dễ sử dụng hơn nhờ những bộ thư viện rộng lớn để thực hiện các các vụ khác nhau.
 • Hiện tại, C# đã được Microsoft sử dụng làm ngôn ngữ lập trình chính thức của .NET framework. Điều này đã giúp C# trở thành ngôn ngữ chính trong sự phát triển của Windows và đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng về độ phổ biến.
 • Khóa học C# tại Hanoi-Aptech ngoài việc cung cấp nền tảng về ngôn ngữ lập trình C# bạn còn được tham gia vào những dự án thực tế với việc lập trình những ứng dụng của riêng bạn.
 • Phương thức đào tạo hiện đại AMEDA (Aptech Multi-modal Education Delivery Architecture), bao gồm:
  • Giờ lý thuyết
  • Giờ thực hành
  • Giờ làm việc theo nhóm
 • Ngoài kiến thức chuyên môn, học viên còn được bổ sung các kiến thức để phát triển kỹ năng cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực quản lý dự án.

7 LÝ DO

BẠN NÊN HỌC LẬP TRÌNH C#

C# là ngôn ngữ đơn giản

C# đơn giản vì nó dựa trên nền tảng C và C++C#, nó loại bỏ một vài sự phức tạp bao gồm việc loại bỏ những macro, template, đa kế thừa, và lớp cơ sở ảo.

C# là ngôn ngữ hướng đối tượng

Những đặc điểm chính của ngôn ngữ hướng đối tượng là sự đóng gói, sự kế thừa và đa hình. Và C# hỗ trợ tất cả những đặc tính trên.

C# là ngôn ngữ mạnh mẽ và mềm dẻo

C# được sử dụng cho nhiều các dự án khác nhau như tạo ra ứng dụng xử lý văn bản, ứng dụng đồ họa hay thậm chí những trình biên dịch cho các ngôn ngữ khác.

C# là ngôn ngữ hướng module

C# có thể được viết trong những phần được gọi là những lớp, những lớp này chứa các phương thức thành viên của nó. Những lớp và những phương thức có thể tái sử dụng.

C# sẽ trở nên phổ biến

Lý do chính cho sự phổ biến của C# là Microsoft và sự thành công của .NET. Ngoài ra, sự phổ biến của C# là do những đặc tính: đơn giản, hướng đối tượng, mạnh mẽ.

C# là ngôn ngữ có ít từ khóa

Kiến thức nên tảng chuyên sâu, tập trung thực hành. Được học và trải nghiệm các công nghệ lập trình mới nhất, bám sát nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 • Bắt đầu với C#
 • Biến và kiểu dữ liệu trong C#
 • Câu lệnh và toán tử
 • Cấu trúc lập trình C#
 • Mảng
 • Lớp và phương thức
 • Thừa kế và đa hình
 • Lớp trừu tượng và interface
 • Thuộc tính và chỉ mục
 • Namespace
 • Xử lý ngoại lệ
 • Sự kiện, delegate và collection
 • Generics and Iterators
 • Phương thức và dữ liệu nâng cao
 • Các khái niệm nâng cao trong C#
 • Mã hóa và giải mã dữ liệu

THỜI GIAN HỌC

ĐĂNG KÝ HỌC