KHÓA HỌC LẬP TRÌNH C#

 • Ngôn ngữ lập trình C# là ngôn ngữ mới, cấu trúc rõ ràng dễ hiểu dễ học. C# thừa hưởng những ưu việt từ những ngôn ngữ trước như C. C++ và Java cũng như đã khắc phục tốt những hạn chế của những ngôn ngữ này.
 • C# là sự lựa chọn hàng đầu trong việc xây dựng những ứng dụng phần mềm hiện nay được phát triển bởi hàng phần mềm nổi tiếng Microsoft.
 • Nên tảng của C# là Microsoft .NET được phát triển bởi Microsoft với các mảng chính đó là window Form, Web Form, Window Phone và nhiều công nghệ mới đang được phát triển trên thế giới.
 • Khóa học C# tại Hanoi-Aptech ngoài việc cung cấp nền tảng về ngôn ngữ lập trình C# bạn còn được tham gia vào những dự án thực tế với việc lập trình những ứng dụng của riêng bạn.
 • Phương thức đào tạo hiện đại AMEDA (Aptech Multi-modal Education Delivery Architecture), bao gồm:
  • Giờ lý thuyết
  • Giờ thực hành
  • Giờ làm việc theo nhóm
 • Ngoài kiến thức chuyên môn, học viên còn được bổ sung các kiến thức để phát triển kỹ năng cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực quản lý dự án.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 • Bắt đầu với C#
 • Biến và kiểu dữ liệu trong C#
 • Câu lệnh và toán tử
 • Cấu trúc lập trình C#
 • Mảng
 • Lớp và phương thức
 • Thừa kế và đa hình
 • Lớp trừu tượng và interface
 • Thuộc tính và chỉ mục
 • Namespace
 • Xử lý ngoại lệ
 • Sự kiện, delegate và collection
 • Generics and Iterators
 • Phương thức và dữ liệu nâng cao
 • Các khái niệm nâng cao trong C#
 • Mã hóa và giải mã dữ liệu

THỜI GIAN HỌC

ĐĂNG KÝ HỌC