Khóa học Lập trình ASP.NET là chương trình đào tạo chuyên môn các công cụ phát triển của Microsoft. Đây là chương trình đào tạo của Aptech Ấn Độ, được giảng dạy bằng tiếng Việt.

NET Framework là một nền tảng phát triển phần mềm do Microsoft phát triển. Framework này tạo ra các ứng dụng chạy trên nền tảng Windows. .NET là một nền tảng phát triển mã nguồn mở (open source), đa nền tảng (cross-platform), miễn phí để xây dựng nhiều loại ứng dụng khác nhau.

NET framework có thể được sử dụng để tạo cả những ứng dụng dựa trên biểu mẫu (Form-based) và dựa trên Web (Web-based). Các web service cũng có thể được phát triển bằng cách sử dụng .NET Framework.

Phương thức đào tạo hiện đại AMEDA (Aptech Multi-modal Education Delivery Architecture), bao gồm: giờ học lý thuyết, giờ học thực hành và giờ làm việc theo nhóm. Ngoài kiến thức chuyên môn, học viên còn được bổ sung các kiến thức để phát triển kỹ năng cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực quản lý dự án

Làm chủ lập trình .NET

Nắm được lập trình hướng đối tượng C#, ASP.NET, làm việc với mô hình MCV. Trở thành Lập trình viên .NET FullStack chuyên nghiệp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp.

Giới thiệu việc làm

Các giờ thực hành và đồ án cuối kỳ sẽ giúp nâng cao kỹ năng thực hiện dự án sau này. Học viên được nhà trường giới thiệu nơi thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp CNTT.

Cấp chứng chỉ lập trình

Hoàn thành khóa học, học viên được Aptech cấp chứng chỉ Lập trình .NET kèm bảng điểm các môn học. Chứng chỉ và bằng của Aptech được các nhà tuyển dụng đánh giá cao.

Module Nội dung

Data Management with SQL Server (30h)

 • Các khái niệm về hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ
 • Mô hình quan hệ thực thể (E-R) và chuẩn hoá
 • Giới thiệu SQL Server
 • SQL Azure
 • Transact-SQL
 • Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu
 • Tạo bảng
 • Truy cập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
 • Querie và Join nâng cao
 • Sử dụng View, Stored Procedure và truy vấn siêu dữ liệu
 • Lập chỉ mục
 • Trigger
 • Lập trình Transact-SQL
 • Transaction
 • Xử lý lỗi
 • Giới thiệu về SQL Server 
 • Các tính năng mới của SQL Server
 • Cải tiến trong SQL Server 
 • Nâng cấp bảo mật và làm việc với JSON
 • PolyBase, Query Store, và Stretch Database
 • Các công cụ cải thiện hiệu suất và các cải tiến của Transact-SQL

Application Programming with C# (36h)

 • Bắt đầu với C#
 • Biến và kiểu dữ liệu trong C#
 • Câu lệnh và toán tử
 • Cấu trúc lập trình C#
 • Mảng
 • Lớp và phương thức
 • Thừa kế và đa hình
 • Lớp trừu tượng và interface
 • Thuộc tính và chỉ mục
 • Namespace
 • Xử lý ngoại lệ
 • Sự kiện, delegate và collection
 • Generics and Iterators
 • Phương thức và dữ liệu nâng cao
 • Các khái niệm nâng cao trong C#
 • Mã hóa và giải mã dữ liệu

Web Development using ASP.NET MVC (40h)

(Yêu cầu có kiến thức SQL và C#)

 • Giới thiệu về kiến trúc của ứng dụng web ASP.NET MVC
 • Controller trong ASP.NET MVC và các phương thức Action.
 • View trong ASP.NET MVC.
 • Model trong ASP.NET MVC.
 • Hợp lệ dữ liệu (Validation) và Đặc tả dữ liệu (Annotation).
 • Truy xuất dữ liệu bằng LINQ với Entity Framework.
 • Sử dụng Layout và nhúng CSS cho trang web.
 • JavaScript, JQuery và AJAX.
 • Quản lý trạng thái (State) trong ASP.NET MVC.
 • Xác thực và định danh.
 • Bảo mật và mã hóa dữ liệu.
 • Toàn cầu hóa ứng dụng.
 • Kiểm tra sửa lỗi và triển khai ứng dụng.

Enterprise Application Programming (40h)

 • Tổng quan về Windows Azure.
 • Tìm hiểu về ASP.NET Web API Services.
 • Truy xuất và quản lý dữ liệu trên ASP.NET Web API.
 • Lưu trữ trên Windows Azure.
 • Tìm hiểu về WCF Services.
 • Service Bus trên Windows Azure.
 • Windows Azure SQL Database.
 • Cách triển khai ứng dụng web (Web App) và các dịch vụ (Services).
Module Học phí (VND)

Data Management with SQL Server 

4.500.000

Ngôn ngữ lập trình C#

5.400.000

Lập trình ASP .NET

6.000.000

Windows Azure

6.000.000