GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học Lập trình ASP.NET là chương trình đào tạo chuyên môn các công cụ phát triển của Microsoft. Đây là chương trình đào tạo của Aptech Ấn Độ, được giảng dạy bằng tiếng Việt.

Chương trình cung cấp cho người học các kiến thức về ngôn ngữ lập trình C#, phát triển ứng dụng desktop (Windows Forms), phát triển ứng dụng web (ASP.NET).

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có đầy đủ kiến thức để có thể bắt đầu tham gia các dự án phần mềm với các giải pháp của Microsoft.

Phương thức đào tạo hiện đại AMEDA (Aptech Multi-modal Education Delivery Architecture), bao gồm: giờ học lý thuyết, giờ học thực hành và giờ làm việc theo nhóm.

Ngoài kiến thức chuyên môn, học viên còn được bổ sung các kiến thức để phát triển kỹ năng cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực quản lý dự án.

BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC

Hiểu đầy đủ về ASP.NET & Có kinh nghiệm thực hiện dự án ASP.Net với C#

Được giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp lớn là đối tác của trường

Học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học Lập trình viên ASP.NET

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Bắt đầu với C#
 • Biến và kiểu dữ liệu trong C#
 • Câu lệnh và toán tử
 • Cấu trúc lập trình C#
 • Mảng
 • Lớp và phương thức
 • Thừa kế và đa hình
 • Lớp trừu tượng và interface
 • Thuộc tính và chỉ mục
 • Namespace
 • Xử lý ngoại lệ
 • Sự kiện, delegate và collection
 • Generics and Iterators
 • Phương thức và dữ liệu nâng cao
 • Các khái niệm nâng cao trong C#
 • Mã hóa và giải mã dữ liệu
 • Xử lý TextFile trong C#
 • Xử lý Serialize File trong C#
 • RichTextBox & StreamFile
 • MDI (Multiple-Document Interface) Form
 • Các component thường dùng : ImageList,Timer, BackgroundWorker
 • Menu & ContextMenu
 • Toolbar & Statusbar
 • ListView
 • DataGridView
 • TreeView
 • Tabcontrol
 • Các Dialog thường dùng: OpenFileDialog, SaveFileDialog, ColorDialog,FontDialog,FolderBrowserDialog
 • Cách tải thư viện đóng gói cho Visual Studio
 • Cách thức đóng gói ứng dụng C#
 • Giới thiệu về ASP.NET MVC5
 • Tìm hiểu về Controller
 • Tìm hiểu về Views
 • Tìm hiểu về Models
 • Kiểm tra dữ liệu hợp lệ
 • Truy cập dữ liệu sử dụng Entity Framework, LINQ
 • Tạo bố cục trang
 • Sử dụng JavaScript, JQuery, Ajax
 • Session, cookie, cache và tối ưu hóa
 • Chứng thực người dùng và phân quyền
 • Bảo mật
 • Đa ngôn ngữ
 • Xuất bản website lên host
 • Tổng quan về Windows Azure
 • Tìm hiểu về ASP.NET Web API Services
 • Truy xuất và quản lý dữ liệu trên ASP.NET Web API
 • Lưu trữ trên Windows Azure
 • Tìm hiểu về WCF Services
 • Service Bus trên Windows Azure
 • Windows Azure SQL Database
 • Cách triển khai ứng dụng web (Web App) và các dịch vụ (Services)

Học viên không nhất thiết phải học tất cả các module, có thể chọn lựa học những môn cần thiết hoặc bỏ qua các module mà học viên đã có kiến thức vững vàng. 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

Sinh viên ngành CNTT hoặc yêu thích lập trình tại các trường ĐH, cao đẳng

Học sinh THCS, THPT (từ 13 tuổi trở lên) có đam mê với ngành CNTT

Cán bộ tại các doanh nghiệp về CNTT muốn tràu dồi thêm kiến thức

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH .NET

LẬP TRÌNH CHẤT - THÀNH CÔNG THẬT


HỌC PHÍ

ModuleHọc sinhSinh viênĐối tượng khác
  Ngôn ngữ lập trình C#2.880.000 VNĐ2.700.000 VNĐ3.600.000 VNĐ
  Lập trình Windows Forms3.200.000 VNĐ3.000.000 VNĐ4.000.000 VNĐ
  Lập trình ASP.NET3.200.000 VNĐ3.000.000 VNĐ4.000.000 VNĐ
  Windows Azure3.200.000 VNĐ3.000.000 VNĐ4.000.000 VNĐ