Hỗ trợ khách hàng

Kính gửi: Phòng Hỗ trợ khách hàng - Năm ngoái, tôi đã nâng cấp chương trình Girlfriend 7.0. lên thành Wife 1.0 và nhận thấy có nhiều điều bất ổn.

Comments Off on Hỗ trợ khách hàng

Chết năm nào

Một bộ xương người rời nghĩa địa lang thang ngoài đường thì gặp một bộ xương khác bèn hỏi:

Comments Off on Chết năm nào

Thơ tình IT (7)

Em ơi lấy chồng tin học đi. Phần mềm phần cứng chẳng ngại chi. Vấn đề chủ yếu là công nghệ. Với anh cái đó thì khỏi chê...

Comments Off on Thơ tình IT (7)

Thơ tình IT (6)

Giá như Anh có thể ấn Ctrl+Z Để Undo những gì đã xảy ra Ngay cả những lập trình viên quốc tế Còn có thể mắc lỗi nữa là ... Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z

Comments Off on Thơ tình IT (6)

Hỏng ở đâu?

Một nhân viên ở trung tâm bảo hành thiết bị vi tính đang sửa máy cho khách hàng thì một đồng nghiệp của anh ta lao vào báo tin: "Này, con của cậu phải vào Viện rồi".

Comments Off on Hỏng ở đâu?