Hỏng ở đâu?

Một nhân viên ở trung tâm bảo hành thiết bị vi tính đang sửa máy cho khách hàng thì một đồng nghiệp của anh ta lao vào báo tin :

“Này, con của cậu phải vào bệnh viện rồi”.

Anh nhân viên ngước mắt lên hỏi:

“Thế nó bị hỏng phần cứng hay phần mềm?”