PNGoo – Phần mềm giảm dung lượng ảnh tốt nhất

PNGoo, một phần mềm miễn phí, dung lượng nhỏ, có chức năng giảm dung lượng ảnh đến 70% nhưng chất lượng ảnh vẫn được giữ ở mức chấp nhận được.

Comments Off on PNGoo – Phần mềm giảm dung lượng ảnh tốt nhất

Giải pháp sao lưu trực tuyến với Comodo Cloud

Comodo Cloud là một giải pháp hữu dụng giúp bạn giải quyết vấn đề mất cũng như không truy cập được dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả

Comments Off on Giải pháp sao lưu trực tuyến với Comodo Cloud