Windows có phải là virus không?

Không, Windows không phải là virus. Sau đây là những gì virus làm:

1. Chúng nhân bản rất nhanh. Windows cũng thế.

2. Virus dùng hết tài nguyên giá trị của hệ thống, khiến máy tính chạy ì ạch. Windows cũng vậy.

3. Virus hết lần này đến lần khác làm cho đĩa cứng của bạn tanh bành như bãi rác. Windows cũng làm điều tương tự.

4. Virus luôn đồng hành khi các chương trình và hệ thống hoạt động. Điều này cũng đúng đối với Windows.

5. Virus đôi khi làm người sử dụng nghi ngờ vì những biểu hiện bất thường và khiến họ đi mua luôn một cái máy mới cho xong. Windows cũng thế.

Cho đến giờ phút này, có vẻ Windows giống như một virus. Nhưng hãy chú ý sự khác biệt: Virus được tác giả của nó hỗ trợ rất tốt. Chúng chạy trên hầu hết các hệ thống. Mã chương trình của chúng rất nhanh, chặt chẽ và hiệu quả. Virus càng trở nên tinh vi hơn khi “trưởng thành”.

Kết luận: Windows không phải là virus.