Dùng Live Search sẽ được trả tiền

Microsoft tuyên bố sẽ trả tiền cho bất kỳ doanh nghiệp nào thuyết phục được nhân viên của họ sử dụng dịch vụ Live Search. Số tiền được trả sẽ phụ thuộc vào số lượng câu lệnh tìm kiếm.

Comments Off on Dùng Live Search sẽ được trả tiền

Windows có phải là virus không?

Không, Windows không phải là virus. Sau đây là những gì virus làm: Virus dùng hết tài nguyên giá trị của hệ thống, khiến máy tính chạy ì ạch.

Comments Off on Windows có phải là virus không?

Swift PDF

Bạn vừa quét xong (scan) khá nhiều văn bản hoặc giấy tờ để chuẩn bị gởi đến cho khách hàng? Thay vì phải e-mail từng tập tin ảnh một, bạn chỉ cần đóng gói chúng lại

Comments Off on Swift PDF

Chọn hệ điều hành nào ?

Ngày nay, với sự tiến bộ của công nghệ, Windows XP đã có thể chạy trên máy Macintosh của hãng Apple, Linux cũng đã có thể song hành cùng Windows.

Comments Off on Chọn hệ điều hành nào ?

Nhập môn AJAX (10)

Đối tượng XMLHttpRequest - Phân tích các đặc tính - Phương thức và thuộc tính: Danh mục sau chỉ ra các phương thức điển hình của đối tượng XMLHttpRequest

Comments Off on Nhập môn AJAX (10)

DVD PixPlay

DVD PixPlay có khả năng lồng nhạc vào những tấm hình, những đoạn videoclip kèm theo chức năng tự động trích xuất ra thành một file video

Comments Off on DVD PixPlay

Nhập môn AJAX (9)

Bây giờ ta sẽ xét vấn đề trọng tâm của Ajax: đối tượng XMLHttpRequest. XMLHttpRequest được đưa ra ban đầu trong IE 5 như là một ActiveX component.

Comments Off on Nhập môn AJAX (9)