Lịch thi lại tháng 8/2017

PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG HANOI-APTECH THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI CỦA THÁNG 8/2017. Lớp Ngày Bắt đầu Môn Retake 2-Aug…

Comments Off on Lịch thi lại tháng 8/2017