Lịch thi lại tháng 8/2017

PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG HANOI-APTECH THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI CỦA THÁNG 8/2017.

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

2-Aug

17:45

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

5-Aug

13:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

9-Aug

19:45

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

12-Aug

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

16-Aug

17:45

Các môn thực hành ACCP

Retake

19-Aug

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

23-Aug

19:45

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

30-Aug

15:30

Các môn thực hành ACCP

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

 

 

Phòng Đào tạo