Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 1/2018 như dưới đây.

Chú ý: Lịch này đã được cập nhật mới vào ngày 13/1/2018.

LớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
13A1410L10-Jan17:45LabSem4WEBSERV Theory
17A1410L12-Jan17:45LabSem4WEBSERV Practical
20AA1603M15-Jan19:45LabSem4EJB Theory
22AA1603M17-Jan19:45LabSem4EJB Practical
3A1608M3-Jan19:45LabSem2PCS Theory
7A1608M4-Jan19:45LabSem2PCS Practical
12C1501QK9-Jan8:00Lab-HVSem4Android Theory
16C1501QK11-Jan8:00Lab-HVSem4Android Practical
1C1608K2-Jan17:00LabSem3WF2 Theory 
2C1608K3-Jan15:30LabSem3WF2 Practical 
38C1608K30-Jan17:00LabSem3Web1 Theory
41C1608K31-Jan15:30LabSem3Web1 Practical
35C1611G27-Jan8:00LabSem2PCS Theory
37C1611G29-Jan8:00LabSem2PCS Practical
4C1708M3-Jan19:45LabSem1DW Theory
8C1708M4-Jan19:45LabSem1HDJ & DW Practical
30C1708M23-Jan19:45LabSem1BSTrap Theory
44N1801M31-Jan18:30Lab2ACNA BasicCIT Theory
11Retake8-Jan18:30LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
21Retake13-Jan15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
23Retake15-Jan17:45LabACCPCác môn thực hành ACCP
29Retake20-Jan15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
36Retake27-Jan15:30LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
5Retake-HV4-Jan13:30Lab-HVSem3WE Practical (lần 2)
6Retake-HV4-Jan15:30Lab-HVSem4WE theory (lần 2)
18Retake-HV12-Jan13:30Lab-HVSem4WAJS Practical  (lần 2)
19Retake-HV12-Jan15:30Lab-HVSem4WAJS Theory (lần 2)
24Retake-HV16-Jan13:30Lab-HVSem4WPSJ Practical (lần 2)
25Retake-HV16-Jan15:30Lab-HVSem4WPSJ Theory (lần 2)
26Retake-HV18-Jan13:30Lab-HVSem4AWI Practical (lần 5)
27Retake-HV18-Jan15:30Lab-HVSem4AWI Theory (lần 5)
31Retake-HV23-Jan13:30Lab-HVSem4WA Practical (lần 5)
32Retake-HV23-Jan15:30Lab-HVSem4WA Theory (lần 5)
33Retake-HV25-Jan13:30Lab-HVSem4DM Practical (lần 4)
34Retake-HV25-Jan15:30Lab-HVSem4DM Theory (lần 4)
39Retake-HV30-Jan13:30Lab-HVSem4INSE Practical (lần 3)
40Retake-HV30-Jan15:30Lab-HVSem4INSE Theory (lần 3)
10T1708I8-Jan13:30ClassSem1ePIT
15AT1708I18-Jan13:30LabSem1BSTrap Theory
28AT1708I29-Jan13:30LabSem1ANGUJS Theory
14T1710H9-Jan9:30LabSem1HDJ Theory
42T1710H29-Jan9:30LabSem1DW Theory
43T1710H30-Jan9:30LabSem1HDJ & DW Practical
45T1710H31-Jan9:30LabSem1ePIT