Become Admin with ACNA của Hanoi – Aptech giúp bạn thành công

Một lựa chọn phù hợp nữa mà bạn nên quan tâm là đầu tư cho mình một nền tảng kiến thức được hệ thống dựa trên thực tế. Học tập một cách “chuyên nghệp” sẽ không bao giờ là thừa cho công việc của một Quản trị mạng, đặc biệt trong thời kì phát triển mạnh mẽ của CNTT hiện nay.

Comments Off on Become Admin with ACNA của Hanoi – Aptech giúp bạn thành công

Ngân hàng Bitcoin thứ 2 bị sụp đổ

Flexcoin là một website được biết đến như là "ngân hàng Bitcoin đầu tiên trên thế giới" đã đóng cửa sau khi bị hacker tấn công và tất cả Bitcoin của Flexcoin đã bị đánh cắp.

Comments Off on Ngân hàng Bitcoin thứ 2 bị sụp đổ