Lịch open house tháng 9/2013

Hàng tháng, Hanoi - Aptech thường xuyên tổ chức các buổi Open house tại các lớp để lấy ý kiến trực tiếp từ các bạn học viên về các hoạt động chung của lớp như; hoạt động giảng day, hoạt động ngoại khóa và các ý kiến, yêu cầu khác.

Comments Off on Lịch open house tháng 9/2013