Phòng Đào tạo trường Hanoi- Aptech thông báo lịch Open House các lớp trong tháng 9. Đề nghị các bạn học viên cập nhật lịch để tham dự đầy đủ. 

openhouse-150901

Lịch Open House tháng 9/2015