Để chất lượng các lớp học ngày càng nâng cao, Aptech thường xuyên tổ chức Open House để lắng nghe những ý kiến đóng góp và kiến nghị của các học viên về các điều kiện học tập, giảng dạy và phục vụ của Trường cũng như mọi ý kiến khác nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho học viên theo phương châm:

“Thành công của các bạn cũng là thành công của Aptech”

 Trong tháng 4/2015, nhà trường sẽ tổ chức Open House các lớp theo lịch sau:

 

Lớp T1410G

Thứ 4

Ngày 01/04/2015

Lớp A1403M

Thứ  5

Ngày 02/04/2015

Lớp A1307L

Thứ 5

Ngày 02/04/2015

Lớp A1205M

Thứ  2

Ngày 06/04/2015

Lớp C1404I

Thứ 4

Ngày 08/04/2015

 

Đây là hoạt động dành cho các bạn, cũng là lợi ích của chính các bạn vì vậy các bạn hãy có mặt đầy đủ & đúng giờ.

PHÒNG ĐÀO TẠO

Lịch Open House tháng 4/2015