Lịch open house tháng 3/2014

Để chất lượng các lớp học ngày càng nâng cao, Aptech thường xuyên tổ chức Open House để lắng nghe những ý kiến đóng góp và kiến nghị của các học viên về các điều kiện học tập, giảng dạy và phục vụ của Trường cũng như mọi ý kiến khác nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho học viên theo phương châm:

“Thành công của các bạn cũng là thành công của Aptech”

Open House của các lớp sau, Trường sẽ tổ chức vào tháng 3

Lớp C1208H

Thứ 4

Ngày 12/3/2014

 

Chú ý: Đây là quyền lợi của tất cả các bạn. Mong các thành viên của các lớp đến tham dự đầy đủ. Lớp trưởng lưu ý nhắc nhở học viên của lớp mình.

Chúc các bạn thành công!