Lịch open house định kỳ

Published by NguyễnTrần Mỹ Nga on

Để chất lượng các lớp học ngày càng nâng cao, Aptech thường xuyên tổ chức Open House để lắng nghe những ý kiến đóng góp và kiến nghị của các học viên về các điều kiện học tập, giảng dạy và phục vụ của Trường cũng như mọi ý kiến khác nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho học viên theo phương châm:

“Thành công của các bạn cũng là thành công của Aptech”

Open House của các lớp sau, Trường sẽ tổ chức vào tháng 4

Lớp C1203L              Từ 17.00                  Thứ 5               Ngày 24/04/2014

Lớp A1205M             Từ 19.00                  Thứ 2               Ngày 28/04/2014

 

Chú ý: Đây là quyền lợi của tất cả các bạn. Mong các thành viên của các lớp đến tham dự đầy đủ. Lớp trưởng lưu ý nhắc nhở học viên của lớp mình.

Chúc các bạn thành công!