Killcopy

Không có cơ chế copy resume khi máy đột ngột bị treo, tự động ngưng công việc copy nếu gặp file bị croup…. Killcopy sẽ giúp bạn giải quyết được triệt để.

Comments Off on Killcopy

Rapidown 5.9

Hỗ trợ tải nhiều nhiều tập tin mà không cần đợi, không nhập số code, cho phép tải tiếp tục sau khi bị gián đoạn, hỗ trợ Rapidshare.de và Rapidshare.com.

Comments Off on Rapidown 5.9

Nghe nhạc mà không cần vào Windows

Bạn chỉ cần nghe nhạc hoặc xem Video. GeeXbox sẽ giải quyết các vấn đề của bạn khá triệt để mà không cần phải đụng tới Windows.

Comments Off on Nghe nhạc mà không cần vào Windows

Christmas Stocking promotion from Template Monster

Template Monster, the largest website templates provider on the Web launches the Christmas Stocking promotion offering every client a great package of bonuses with 1 year of free hosting and free domain included. Total Value: $500.

Comments Off on Christmas Stocking promotion from Template Monster

Tạo dãy số và chuỗi ngẫu nhiên

Tạo dãy số và chuỗi ngẫu nhiên chủ yếu là xác nhận lại tính trung thực của người truy cập hạn chế các công cụ tự động Flood Website.

Comments Off on Tạo dãy số và chuỗi ngẫu nhiên