Trao bằng Quản trị mạng (ACNA)

Hôm qua, 13/12/2006, Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Hanoi-Aptech đã tổ chức trao bằng cho 18 học viên vừa tốt nghiệp khóa Quản trị mạng. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ.

ACNA

ACNA

ACNA