Rapidown 5.9

  • Post published:15/12/2006
  • Post category:Software

Publisher: United Software Publishers
License: Free to try; $14.90 to buy
Limitations: No limitations
Requirements: Windows 95/98/Me/2000/XP
Size: 725.39K
Download: download.aptech.vn | download.com

Có thể nói Rapidshare là một nơi lưu trữ đủ thứ nhưng muốn tải miễn phí từ nó thì quả thật không phải dễ. Khá nhiều mánh, thủ thuật, phần mềm giúp bạn tải dữ liệu từ Rapidshare nhưng vẫn không hoàn toàn thành công. Bây giờ xuất hiện một chương trình thương mại hỗ trợ khá tốt việc tải file đặc biệt là tải cùng lúc nhiều tập tin mà không cần đợi, không nhập số code, thậm chí cho phép tải tiếp tục sau khi bị gián đoạn (resume), hỗ trợ Rapidshare.de và Rapidshare.com.

Chương trình chạy trực tiếp không cần cài đặt, bạn nhập địa chỉ của tập tin trên Rapidshare và cho nó tải. Vì tải miễn phí nên tốc độ không cao lắm nhưng bù lại rất ổn định và muốn tải bao nhiêu tập tin cùng lúc cũng được. Bản dùng thử 30 ngày, tương thích mọi Windows