Seminar ngày 16/12/2006

Thời gian:

           9h-11h thứ bảy ngày 16/12/2006

Địa điểm:

            Phòng Great Hall-Tầng 1-Tòa nhà fafilm 19 Nguyễn Trãi

Tên seminar:

            Phong cách lập trình (Programming Convention)

Giới thiệu:

            Với mong muốn cung cấp thêm các kỹ năng cần thiết cho việc lâp trình. Buổi hội thảo sẽ giúp người nghe, đặt biệt là những bạn học viên mới bắt đầu nhập môn với lập trình thấy tầm quan trọng và lợi ích của việc trình bày các đoạn lệnh trong khi viết chương trình. Từ đó ý thức được việc phải rèn luyện các kỹ năng hỗ trợ lập trình để có thẻ phát triển tốt hơn trong nghề lập trình viên.

            Bên cạnh đó, buổi hội thảo cũng sẽ giới thiệu với người nghe một số phong cách lập trình tốt, cũng như một số quy tắc viết code chuẩn của Steve McConnell. Qua đó giúp các bạn học viên nắm được phương hướng và cách rèn luyện những kỹ năng hỗ trợ lập trình.

Tóm tắt nội dung:

1.      Giới thiệu về tầm quan trọng của phong cách viết Code trong lập trình

2.      Chỉ ra lợi ích của việc viết Code cẩn thận

3.      Nêu quy tắt viết code chuẩn và chuyên nghiệp của Steve McConnell

4.      Giới thiệu một số kỹ năng cần thiết cho một phong cách chuyên nghiệp

Đối tượng tham dự:

         Học viên đang học học kỳ 1 nói chung, đặc biệt là các bạn học viên đang học EPC và HDJ

         Tất cả các học viên các học ký khác khác nếu có quan tâm đến việc nâng cao hiệu xuất viết code.

Diễn giả:

        Mr.Nguyễn Bảo Trung

          Giảng Viên/ Phó Giám Đốc Đào Tạo Hanoi-Aptech