Rapidown 5.9

Hỗ trợ tải nhiều nhiều tập tin mà không cần đợi, không nhập số code, cho phép tải tiếp tục sau khi bị gián đoạn, hỗ trợ Rapidshare.de và Rapidshare.com.

Comments Off on Rapidown 5.9

Nghe nhạc mà không cần vào Windows

Bạn chỉ cần nghe nhạc hoặc xem Video. GeeXbox sẽ giải quyết các vấn đề của bạn khá triệt để mà không cần phải đụng tới Windows.

Comments Off on Nghe nhạc mà không cần vào Windows

Christmas Stocking promotion from Template Monster

Template Monster, the largest website templates provider on the Web launches the Christmas Stocking promotion offering every client a great package of bonuses with 1 year of free hosting and free domain included. Total Value: $500.

Comments Off on Christmas Stocking promotion from Template Monster

Tạo dãy số và chuỗi ngẫu nhiên

Tạo dãy số và chuỗi ngẫu nhiên chủ yếu là xác nhận lại tính trung thực của người truy cập hạn chế các công cụ tự động Flood Website.

Comments Off on Tạo dãy số và chuỗi ngẫu nhiên

OpenDNS

OpenDNS là dịch vụ DNS cung cấp cho người dùng internet địa chỉ DNS giúp bạn truy cập web nhanh chóng, dễ dàng và an toàn hơn bao giờ hết.

Comments Off on OpenDNS

Firefox 3 Alpha 1 has been released

Alpha version of Firefox 3 has been released for testing purposes. Current users of mozilla firefox were warned by Mozilla not to use Gran Paradiso Alpha 1 .

Comments Off on Firefox 3 Alpha 1 has been released

Liquid VS Fixed Layout Debate In Modern Web Design

For the last 10 years the question of whether to use fixed or liquid layouts when designing a website has raged on in the web design world, with major design players on both sides of the proverbial fence.

Comments Off on Liquid VS Fixed Layout Debate In Modern Web Design