Firefox 3.0 Alpha 1

  • Post published:15/12/2006
  • Post category:Software

Publisher: Gran Paradiso
License: Free
Limitations: N/A
Requirements: All Windows
Size: 5.98 MB 
Download: download.aptech.vn | tinyurl.com

Trong khi Firefox 2.0 vừa ra mắt chưa được 2 tháng, mới đây hôm 8-12, Mozilla lại giới thiệu bản thử nghiệm đầu tiên của trình duyệt nguồn mở thế hệ kế tiếp Firefox 3 với tên mã sản phẩm là Gran Paradiso.

Phiên bản chính thức dự kiến sẽ được phát hành vào cuối năm 2007, nhưng ngay từ bây giờ nguời dùng đã có thể tải về bản thử nghiệm này. Được biết, Gran Paradiso sẽ hỗ trợ nhiều chuẩn đồ họa 2 chiều dựa trên XML – Scalable Vector Graphics (SVG) – và Canvas. Thư viện đồ họa Cairo cũng được hỗ trợ …

Người dùng Linux – Unix có thể xem thông tin và phiên bản thử nghiệm tại http://www.mozilla.org/projects/firefox/3.0a1/releasenotes/