Hanoi- Aptech : Học nhanh, lập nghiệp sớm cùng lập trình viên Fast Track

Luôn chú trọng tới quyền lợi và nhu cầu của nhiều đối tượng các bạn muốn theo học nghề lập trình viên, chính vì vậy việc đưa mô hình đào tạo lập trình viên học tập trung cả tuần của Hanoi- Aptech đã nhận được phản hồi tích cực trong những năm gần đây.

Comments Off on Hanoi- Aptech : Học nhanh, lập nghiệp sớm cùng lập trình viên Fast Track