Ccproxy

Mạng Internet với sự phong phú của lượng thông tin đã trở thành công cụ hữu dụng cho mọi người, tuy nhiên nó cũng tiềm tàng những mối nguy hiểm

Comments Off on Ccproxy

Thơ tình IT (2)

Trái tim anh, em Select bằng Mouse Chốn hẹn hò: Forum - Internet mLời yêu thương truyền bằng phương thức Get Nhận dáng hình qua địa chỉ IP

Comments Off on Thơ tình IT (2)

Folder Icon Changer

Bạn hoàn toàn có thể thay đổi biểu tượng của ổ đĩa bằng cách sửa registry. Tuy nhiên, có một cách đơn giản hơn rất nhiều đó là sử dụng Folder icon changer.

Comments Off on Folder Icon Changer

Khoá các cửa sổ quảng cáo bằng IE

Nhiều nhà quảng cáo hợp pháp trên Internet dùng các dạng cửa sổ bật (pop up) hiện lên ở giữa màn hình của bạn để giới thiệu về họ.

Comments Off on Khoá các cửa sổ quảng cáo bằng IE