PS Hot Folders

  • Post published:13/02/2007
  • Post category:Software

Publisher: Ps Soft Lab
License: Free to try, $19.95 to by
Requirements: Windows NT/2000/2003/XP
Version: v2.0 
Size: 1.06 MB 
Download: download.aptech.vn | pssoftlab.com

Bạn mệt mỏi với những thao tác tìm đến thư mục cần chọn lặp đi lặp lại nhiều lần khi mở các hộp thoại Open, Save As hay Browse và muốn thiết lập mặc định thư mục cho chúng. PS Hot Folders là giải pháp thích hợp trong trường hợp này.

PS Hot Folders cho phép truy xuất nhanh bất kỳ thư mục nào thường dùng chỉ với một cú nhắp chuột hoặc có thể dùng phím tắt tùy chọn. PS Hot Folders tự động tích hợp vào shell của hệ điều hành Windows, sau đó hiện diện ở các hộp thoại Windows như Open, Save As và Browse bao gồm cả bộ công cụ văn phòng Microsoft Office.

Sau khi cài đặt, PS Hot Folders sẽ tự động tích hợp vào những trình như Windows Explorer, các trình duyệt như FireFox, Maxthon hay Opera và bộ công cụ Microsoft Office.

Hướng dẫn thực hiện

Để thiết lập nhanh một thư mục, bạn mở PS Hot Folders. Trong giao diện phần mềm, nhắp vào dấu mũi tên kế biểu tượng thư mục rồi chọn “Add Folder …” hoặc nhấn Ctrl + L. Hộp thoại thiết lập thư mục mặc định sẽ hiện ra, bạn chỉ cần tìm đến thư mục hoặc ổ đĩa (partition) cần chọn và nhấn OK.

Sau đó, ở phần “Hotkey”, bạn có thể đặt phím tắt để mở nhanh thư mục đó bằng cách đánh dấu chọn và đặt một phím kết hợp với phím Win như trong hình (Ví dụ: Win + K). Sau đó, mỗi khi cần truy xuất đến thư mục vừa thiết lập, chỉ cần nhấn Win + K hoặc mở PS Hot Folders và chọn thư mục.