Hacker Nga tấn công vào máy chủ của BBC

Theo tờ báo Anh "Telegraph", một tin tặc từ Nga đã tấn công vào trang web của hãng BBC và cố gắng thuyết phục những tội phạm điều khiển học khác mua của hắn quyền truy cập vào hệ thống

Comments Off on Hacker Nga tấn công vào máy chủ của BBC