Một lập trình viên có thể theo nghề trong bao lâu?

Có người nói tuổi nghề của một lập trình viên chỉ được 15 năm. Một số khác định nghĩa thời gian làm việc của nghề này bằng câu nói “sau 40 tuổi, bạn nên có phương án B cho mình”. Vậy câu trả lời thực sự là gì?

Comments Off on Một lập trình viên có thể theo nghề trong bao lâu?