• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi lại tháng 1/2015 để các bạn học viên đăng ký

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

5-Jan

10:00

ACCP Practical

Retake

10-Jan

13:30

ACCP, ACNA, English Theory

Retake

15-Jan

10:00

ACCP Practical

Retake

20-Jan

13:30

ACCP, ACNA, English Theory

Retake

26-Jan

10:00

ACCP Practical

Retake

30-Jan

10:00

ACNA Practical

 

CHÚC CÁC BẠN THI ĐẠT KẾT QUẢ TỐT!

PHÒNG ĐÀO TẠO