AJAX Discussion (2)

Bạn xây dựng một trang web và bạn muốn trên đó 1 khung nội dung của bạn chứa 1 trang web khác. Điều này có thể thực hiện dễ dàng với thẻ iframe

Comments Off on AJAX Discussion (2)

Giải pháp phân thân máy tính

Phần cứng của máy tính chỉ được phát huy hết tiềm năng vốn có khi có sự kết hợp hoàn hảo với những phần mềm hợp lý.

Comments Off on Giải pháp phân thân máy tính

ChatBlocker

Nhân viên sử dụng máy để “nấu cháo bàn phím” vào việc riêng hiện đã là một vấn nạn! “ChatBlocker” sẽ giúp bạn khóa lại hầu như mọi cơ chế chat phổ biến

Comments Off on ChatBlocker

Tải video từ YouTube

Những video clip hiện nay đã tràn ngập trên YouTube, đi kèm là hàng loạt dịch vụ "ăn theo" cùng với chức năng đẩy lên thiết lập sẵn thì có cả tải về xem offline

Comments Off on Tải video từ YouTube

AJAX Discussion (1)

Frame bao gồm những đặc tả cho những chuơng trình chạy trên nó như hỗ trợ chương trình, thư viện mã, mà bạn có thể sử dụng hoặc dựa trên nó để phát triển lên.

Comments Off on AJAX Discussion (1)

Block Web Site Buddy

Chặn website độc hại bằng “Block Web Site Buddy” - Cách sử dụng BWB cũng hết sức dễ dàng, công việc chủ yếu của bạn “sưu tầm” các địa chỉ Website độc hại

Comments Off on Block Web Site Buddy