iWay tuyển dụng

Công ty Cổ phần giải pháp thông tin (iWay) hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin,các dịch vụ iWay cung cấp cho khách hàng hiện tại bao gồm:

Comments Off on iWay tuyển dụng

Advanced History Supperviser (AHS)

Nếu bạn luôn có nhu cầu tìm hiểu, rà soát lại mọi thứ mà mình đã thực hiện trên máy tính thì “AHS” có lẽ là công cụ hiệu quả hàng đầu

Comments Off on Advanced History Supperviser (AHS)

Chuyển đổi từ DVD sang VCD ?

Có một số phần mềm có khả năng chuyển nội dung của 1 đĩa DVD thành VCD để có thể chiếu được trên các đầu máy VCD đời cũ.

Comments Off on Chuyển đổi từ DVD sang VCD ?