Microsoft: Outlook.com sẽ bảo mật tốt hơn Gmail

Dịch vụ Outlook.com của Microsoft sẽ không sử dụng xác thực 2 yếu tố như Gmail. Thay vào đó, công ty muốn đưa ra "giải pháp mạnh mẽ" nhưng không bất tiện cho người dùng.

Comments Off on Microsoft: Outlook.com sẽ bảo mật tốt hơn Gmail