Tiếp tục hành trình “săn” học bổng cùng sân chơi của Hanoi-Aptech

  • Post author:
  • Post category:IT Games

Một sân chơi nhỏ mà vui dành cho các “tín đồ” lĩnh vực CNTT, một sân chơi để thử sức với vốn kiến thức CNTT của bạn. Ai sẽ là người xuất sắc vượt qua 11 ô chữ của Bảng ô chữ CNTT và trở thành người chiến thắng?

Continue Reading Tiếp tục hành trình “săn” học bổng cùng sân chơi của Hanoi-Aptech