Kết quả Khám phá ô chữ 4 và bảng ô chữ 5

Với số lượng bài thi Khám phá ô chữ CNTT số 4 mà Ban tổ chức Trường Hanoi-Aptech nhận được trong 15 ngày từ 1/6 đến 15/6 không nhỏ, BTC đã phải làm việc rất tỉ mỉ để đảm bảo không rà soát thiếu và lựa chọn đúng được những người chơi xuất sắc nhất.

Comments Off on Kết quả Khám phá ô chữ 4 và bảng ô chữ 5

Hanoi-Aptech: Môi trường giáo dục quyết định chất lượng đào tạo

Từ xưa đến nay, “chất lượng đào tạo” luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của người làm giáo dục và người học. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và một trong số đó là môi trường giáo dục.

Comments Off on Hanoi-Aptech: Môi trường giáo dục quyết định chất lượng đào tạo