Hanoi-Aptech: Làm chủ tương lai với quỹ học bổng “Vươn cao cùng Aptech”

Trong thế kỷ 20, phát minh vĩ đại nhất đã làm thay đổi cuộc sống của nhân loại, đó chính là sự ra đời của máy tính và mạng Internet. Một thế giới phẳng đã được khai sinh và đem lại những thay đổi kỳ diệu chưa từng có.

Comments Off on Hanoi-Aptech: Làm chủ tương lai với quỹ học bổng “Vươn cao cùng Aptech”

Hanoi-Aptech rộn ràng không khí Noel

Giáng sinh là một dịp để các bạn nhỏ được nhận những món quà bí mật từ ông già Noel. Tuy nhiên khi người lớn được nhận những món quà thì còn tuyệt vời hơn nữa.

Comments Off on Hanoi-Aptech rộn ràng không khí Noel