Học viên tiêu biểu Tháng 09/2012

Xin chúc mừng 2 bạn: Nguyễn Bá Út Linh và Bùi Đức Kiên đã đạt danh hiệu học viên tiêu biểu của tháng 09/2012.