HERE Maps – Ứng dụng bản đồ mới của Nokia dành cho iOS

HERE Maps là ứng dụng bản đồ mới của Nokia dành cho hệ điều hành iOS, mang đến cho người dùng thêm một sự lựa chọn tốt thay thế cho Apple Maps tồn đọng rất nhiều lỗi trong khi ứng dụng Google Maps đã bị loại bỏ ra khỏi iOS 6.

Comments Off on HERE Maps – Ứng dụng bản đồ mới của Nokia dành cho iOS