Google cho rằng sẽ chấm dứt việc kiểm duyệt internet trong thập niên tới

Chủ tịch đại công ty internet Google dự báo tình trạng kiểm duyệt internet trên toàn cầu có thể chấm dứt trong vòng một thập niên và việc sử dụng kỹ thuật mã hóa dữ liệu sẽ giúp người dân vượt qua sự kiểm duyệt, ngăn chặn, hay theo dõi của nhà nước.

Comments Off on Google cho rằng sẽ chấm dứt việc kiểm duyệt internet trong thập niên tới

Những điều tồi tệ nhất khi làm việc tại Google

Không có gì tuyệt vời hơn những con người tuyệt vời làm việc cho một công ty tuyệt vời, nhưng câu chuyện thực tế lại có thể là rất khủng khiếp. Nhiều thành viên cũ và mới của Google đã lên Quora để kể lại những câu chuyện khủng khiếp nhất về gã khổng lồ tìm kiếm.

Comments Off on Những điều tồi tệ nhất khi làm việc tại Google