Windows Phone – Những ứng dụng đa phương tiện đám mây miễn phí

Lưu trữ đám mây đang trở thành phổ biến và trở thành một yếu tố quan trọng không thể tách rời đối với các hệ điều hành dành cho máy tính cũng như smartphone. Mặc định người dùng Windows Phone sẽ được cung cấp ứng dụng SkyDrive để lưu trữ dữ liệu, tuy nhiên không chỉ có SkyDrive mà còn rất nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây khác.

0382020858