Google chính thức cung cấp Google API cho nền tảng .NET

Mới đây trên blog của mình, Google đã chính thức cung cấp các hàm Google API để kết nối đến các dịch vụ của họ trên nền tảng .NET Framework

Google chính thức cung cấp Google API cho nền tảng .NET

Trước đây Google mới chỉ tập trung phát triển hệ thống API làm việc với các dịch vụ của mình thông qua giao thức HTTP và JSON. Điều nay gây không ít trở ngại cho lập trình viên tích hợp các dịch vụ của Google vào trong ứng dụng .NET cũng như các ứng dụng Windows Phone của mình.

Việc cung cấp Google API hỗ trợ nền tảng .NET Framework, sẽ giúp các nhà phát triển khai thác các dịch vụ của Google tốt hơn cũng như tạo ra các ứng dụng tốt hơn hơn cho Windows Phone và Windows 8.

Hiện có hơn 50 dịch vụ được cung cấp API truy cập dành cho .NET Framework. Trong số đó đều là các dịch vụ đang được sử dụng rộng rãi như: Google OAuth2, Google +, Google Drive, Google Maps, Google Translate … Các dịch vụ này người dùng có thể xem chi tiết tại địa chỉ: https://developers.google.com/api-client-library/dotnet/apis/ và tải về thông qua kênh NuGet.

Dương Linh
Theo Google Blog