Microsoft cho phép lập trình viên dùng Bing API nhận dạng giọng nói

Các nhà phát triển Windows có một công cụ mới cho phép người dùng nói chuyện với các ứng dụng Windows 8 của họ thông qua dịch vụ nhận dạng giọng nói mới được cung cấp trong Bing

Microsoft cho phép lập trình viên dùng Bing API nhận dạng giọng nói

Microsoft đã bổ sung công cụ nhận dạng giọng nói loại mới vào bộ toolkit dành cho giới phát triển Bing, để các nhà phát triển phần mềm có thể dùng làm phần nhập liệu giọng nói cho quá trình xây dựng ứng dụng cho Windows 8, Windows 8.1 và Windows RT Metro-Style/Windows Store.

Các thành viên của nhóm phát triển ứng dụng Bing viết trên blog: “Nếu bạn là một nhà phát triển Windows Phone, có lẽ bạn đã quá quen với chức năng nhận dạng giọng nói trong Windows Phone. Người sử dụng chạm vào biểu tượng microphone, nói vào mic và chữ sẽ hiện trên màn hình. Bây giờ, các bạn có thể sử dụng chức năng tương tự trên Windows 8, Windows 8.1 và Windows RT thông qua công cụ miễn phí Bing Speech Recognition Control.”

Dương Linh
lược dịch ZDNet