Lịch open house tháng 9/2013

Hàng tháng, Hanoi - Aptech thường xuyên tổ chức các buổi Open house tại các lớp để lấy ý kiến trực tiếp từ các bạn học viên về các hoạt động chung của lớp như; hoạt động giảng day, hoạt động ngoại khóa và các ý kiến, yêu cầu khác.

Comments Off on Lịch open house tháng 9/2013

Lịch Open house tháng 08/2013

Hàng tháng, Hanoi-Aptech thường xuyên tổ chức các buổi open house cho các lớp. Đây là buổi gặp mặt giữa ban giám hiệu nhà trường và học viên

Comments Off on Lịch Open house tháng 08/2013

Lịch Open House tháng 07/2013

Hàng tháng, Hanoi-Aptech thường xuyên tổ chức các buổi open house cho các lớp. Đây là buổi gặp mặt giữa ban giám hiệu nhà trường và học viên của các lớp.

Comments Off on Lịch Open House tháng 07/2013

Lịch Open House tháng 5/2013

Hàng tháng, Hanoi-Aptech thường xuyên tổ chức các buổi open house cho các lớp. Đây là buổi gặp mặt giữa ban giám…

Comments Off on Lịch Open House tháng 5/2013