Gương mặt Hanoi Aptech với giải thưởng “Học viên xuất sắc” do Aptech Ấn Độ trao tặng.

Một bạn trẻ với dáng người nhỏ nhắn thư sinh và trông hơi nhút nhát lại là chủ sở hữu một bằng khen thật giá trị “Học viên xuất sắc” do Tập đoàn Aptech Ấn Độ trao tặng. Đó chính là Lê Việt Dũng – học viên lớp C0706L, Trường đào tạo lập trình viên quốc tế Hanoi Aptech.

Comments Off on Gương mặt Hanoi Aptech với giải thưởng “Học viên xuất sắc” do Aptech Ấn Độ trao tặng.