20/1 ngày vàng tưng bừng nhận iPad Air tại Hanoi – Aptech

Hôm nay, 20/01/2014, Hanoi- Aptech trân trọng triển khai chương trình Ngày Vàng Duy Nhất, “trao tay” iPad Air ngay khi nhập học khóa Lập trình viên Quốc tế ACCP. Bên cạnh đó, các Tân học viên sẽ nhận được Coupon giảm trừ lên tới 40% học phí khóa học Lập trình iOS từ Trung tâm đào tạo Lập trình cho di động MobiPro.

Comments Off on 20/1 ngày vàng tưng bừng nhận iPad Air tại Hanoi – Aptech