Văn thơ Việt Nam

Chuyện kể về một anh sinh viên người Hung sang Việt Nam làm nghiên cứu sinh môn tiếng Việt.

Comments Off on Văn thơ Việt Nam

Ấn Độ đạt 50 tỷ USD từ gia công

Doanh thu từ xuất khẩu dịch vụ CNTT và BPO của Ấn Độ ước tính tăng 5,5% và đạt 49,7 tỷ USD trong năm tài chính của nước này kết thúc vào ngày 31/3/2010.

Comments Off on Ấn Độ đạt 50 tỷ USD từ gia công