Phiên bản Photoshop mới có hỗ trợ Windows XP không?

Windows XP tuy đang được dùng phổ biến nhưng việc hỗ trợ hệ điều hành 11 tuổi này đang yếu đi. Phiên bản Photoshop mới sẽ không hỗ trợ XP mà đòi hỏi phiên bản phải từ Windows 7 trở lên.

Comments Off on Phiên bản Photoshop mới có hỗ trợ Windows XP không?